Studii / Rapoarte

RAPORT de evaluare a serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale din raionul Orhei

Raport de monitorizare a Planului de acțiuni 2019 al Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională de Asistență Socială pentru anii 2018-2026

Raport de monitorizare a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității în perioada ianuarie - decembrie 2019


Raport de monitorizare a Planului de acțiuni pentru anii 2019-2020 cu privire la rezultatele atinse în implementarea activităților planificate pentru anul 2019, în baza Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020

ANALIZA CONDIȚIILOR DE ACCESIBILITATE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN RAIOANELE FĂLEȘTI, CĂLĂRAȘI ȘI CAHUL

DISABILITY SUPPORT SERVICES IN NON-EU COUNTRIES: NEEDS AND TRENDS. State-of-play of the service provision sector in Albania, Armenia, Moldova, North Macedonia and Turkey


IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

RAPORT DE ACTIVITATE al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 2019

Notă informativă cu privire la asigurarea condițiilor de accesibilitate a Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă


RAPORT DE MONITORIZARE a implementării Obiectivelor 2 și 3 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 în perioada Ianuarie-Decembrie 2018

STUDIU DE TIP BASELINE privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din grupuri vulnerabile

ANALIZA pieței muncii din Republica Moldova din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități


RAPORT de evaluare și analiză tehnică a condițiilor de accesibilitate ale Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „SPERANȚA”

Monitorizarea Planului național de acțiuni 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

Inegalitățile în Republica Moldova: Provocări și oportunități


Implementarea reformelor de dezinstituționalizare

RAPORT DE ANALIZĂ a standardelor și normativelor în construcții ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructură socială

RAPORT de evaluare și analiză tehnică a Centrelor de excelență din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării


RAPORT DE ANALIZĂ a documentelor legislative și normative ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova

RAPORT DE ANALIZĂ a documentelor de politici publice locale ale raionului Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități

RAPORT DE MONITORIZARE a direcției de acțiune 3.6 din Planul Național de Acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 (la nivel național și în cazul raionului Criuleni)


RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE a acțiunilor relevante incluziunii persoanelor cu dizabilități din Planul Național de Acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021

RAPORT DE MONITORIZARE a acțiunilor Obiectivului 8 al Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017-2022

Оценка условий доступности для людей с ограниченными возможностями в АТО Гагаузия


Evaluarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități în UTA Găgăuzia

Raport de activitate SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TELEFONICĂ GRATUITĂ pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale din Republica Moldova


Raport de analiză a documentelor de politici de dezvoltare regională din perspectiva incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

Report on analysis of regional development policy documents from the perspective of social inclusion of people with disabilities

Sumarul RAPORTULUI DE MONITORIZARE a 16 acțiuni din Planul național de acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 2017-2021 din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități