Despre Platformă

Platforma www.incluziune.md este o sursă de informare în domeniul incluziunii sociale din Republica Moldova.
Platforma a fost creată pentru promovarea practicilor bune și diseminarea experiențelor pozitive acumulate de către organizațiile societății civile care activează în domeniul protecției sociale și promovare de drepturi și dezvoltă servicii pentru copii din familii vulnerabile și persoane cu dizabilități.
Pagina include:
  • Datele de contact ale organizațiilor societății civile din domeniul protecției sociale, donatori autorități și instituții responsabile;
  • Studii, cercetări și rapoarte care reflectă situația grupurilor țintă și constituie baza acțiunilor de pledoarie ale organizațiilor Platformei;
  • Harta digitală care include datele de contact ale serviciilor de suport în domeniul social și educațional etc.;
  • Informații utile pentru persoane cu dizabilități și familiile lor;
  • Cadru legal național și internațional din domeniul social, precum și acțiunile întreprinse de OSC-uri pentru îmbunătățirea implementării legilor și respectarea drepturilor grupurilor țintă.
Domeniul pe care a fost creată platforma www.incluziune.md a fost donat Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova de către Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate naționale și implicare locală pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.
În prezent pagina web este reactualizată în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD).
Platforma www.incluziune.md este un exemplu de valorificare a resurselor partenerilor și sinergii pentru durabilitatea rezultatelor atinse.