Proiecte

SERVICII SOCIALE MAI BUNE PRINTR-UN PARTENERIAT DURABIL DINTRE SOCIETATEA CIVILĂ ȘI GUVERN

Finanțatori: Uniunea Europeană și Fundația Soros-Moldova

Perioada de implementare: Februarie 2018 – Ianuarie 2021

Partenerii proiectului: Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD)

Scopul proiectului este capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale (APL).

Obiectivele proiectului:

 • Consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri, active în domeniul social, în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile;
 • Oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice (APL);
 • Facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități publice centrale în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile;
 • Consolidarea capacităților OSC-urilor, membre a două rețele active în domeniul social, privind responsabilizarea socială cu accent pe monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice.

Activități principale:

 • Desfășurarea unui program de instruire în domeniul dezvoltării serviciilor sociale durabile pentru cel puțin 60 de OSC-uri la nivel național;
 • Susținerea OSC-urilor în construirea parteneriatelor cu autoritățile publice în dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și copii din grupuri vulnerabile;
 • Consolidarea capacităților instituționale ale OSC-urilor implementatoare de granturi în scopul asigurării calității managementului proiectelor;
 • Mentorat și suport pentru OSC-urile implementatoare de granturi în dezvoltarea serviciilor sociale durabile de comun acord cu autoritățile publice;
 • Contribuirea la dezvoltarea și implementarea unei Strategii comune de Comunicare și Media a OSC-urilor.

Rezultate așteptate:

 • 60 de OSC-uri și-au îmbunătățit capacitățile, în ceea ce privește stabilirea parteneriatelor cu autoritățile publice și elaborare de proiecte pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
 • Parteneriate durabile, stabilite între organizațiile societății civile și autoritățile publice centrale și locale;
 • 30 de organizații ale societății civile, în parteneriat cu autoritățile, au dezvoltat și implementat servicii sociale comunitare durabile și inovatoare, la nivel local, ca urmare a suportului și granturilor oferite în cadrul proiectului;
 • Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) monitorizează gradul de responsabilizare socială a autorităților publice locale și centrale, în asigurarea cu servicii sociale comunitare calitative, în funcție de nevoi, a copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale;
 • Circa 1.000 de copii din grupuri vulnerabile și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale beneficiază de serviciile sociale dezvoltate în comunitățile lor;
 • Aproximativ 100 de copii și adulți cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sunt dezinstituționalizați și beneficiază de suport adecvat, ajustat la nevoile lor în comunități.