Publicații

Centrele de intervenție timpurie din Republica Moldova

ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA SERVICII DE SĂNĂTATE

SERVICII SOCIALE ÎN RAIONUL ORHEI

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova

Broșură pentru părinți „Cum le vorbim copiilor despre dizabilitate?”

Ce este vaccinul împotriva coronavirusului?

ONU| Drepturile persoanelor în etate. Cunoașteți drepturile în timpul pandemiei și în alte situații

VERSIUNEA UȘOR DE CITIT

ООН| Права пожилых людей. Знайте свои права во время пандемии и в других ситуациях

ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ ВЕРСИЯ

ONU| Drepturile lucrătorilor în timpul pandemiei de Covid-19

VERSIUNEA UȘOR DE CITIT

ООН| Права работников во время пандемии COVID-19

ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ ВЕРСИЯ

ONU| Dreptul de a avea cel mai înalt nivel de sănătate fizică și mintală

VERSIUNEA UȘOR DE CITIT

ООН| Право на самый высокий уровень здоровья

ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ ВЕРСИЯ

ONU| Covid-19 și drepturile persoanelor cu dizabilități

VERSIUNEA UȘOR DE CITIT

ООН| Covid-19 и права людей с ограниченными возможностями

ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ ВЕРСИЯ

GHID privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale destinat organizațiilor societății civile

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Studiu sociologic

PROFILUL femeilor și fetelor cu dizabilități

COMUNICAREA cu și despre persoanele cu dizabilități. Ghid pentru jurnaliști

Uniunea Europeană pentru Angajare Asistată. Set de metode și instrumente

Abordări ale EXCLUZIUNII SOCIALE în Republica Moldova. Aspecte metodologice și analitice

Uniunea Europeană pentru angajare asistată. Broșură informativă și standarde de calitate

RAPORT de alternativă pentru Comitetul ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Implementarea educației incluzive în Republica Moldova - studiu sociologic

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități - versiunea ușor de citit

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. Ghid metodologic pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Ghid pentru administrația publică locală

LEGEA nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități - versiunea ușor de citit

ÎN INTERNAT SAU ÎN COMUNITATE?

Concluding observations on the third periodic report of the Republic of Moldova

Report of the Special Rapporteur on the rights of persons wit disabilities on her mission to the Republic of Moldova

Concluding Observations in relation to the initial report of the Republic of Moldova – 2017

Observațiile finale referitoare la raportul inițial al Republicii Moldova - 2017

Заключительные замечания в связи с первоначальным отчетом Республики Молдова - 2017

RAPORTUL cu privire la incluziunea socială a copiilor cu dizabilități senzoriale