Legi

Constituția Republicii Moldova

Codul civil al Republicii Moldova

Codul muncii al Republicii Moldova

Codul electoral

Codul educației

Codul familiei

Codul contravențional

Legea 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

Legea nr. 185 din 24.05.2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială

Legea nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătății

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare

Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Legea nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală

Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenței sociale

Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

Legea nr. 129 din 08.06.2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale

Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității

Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj

Legea nr. 278 din 11.02.1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu

Legea nr. 1432 din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim

Legea nr. 847 din 14.02.2002 salarizării

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Legea nr. 152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existență

Legea nr. 69 din 05.04.2013 pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (instituirea funcţiei de mediator comunitar)

Legea nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii

Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social

Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Legea nr. 324 din 07.10.2004 pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat

Legea nr. 1513 din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei