Scrisori de poziție

Nr. 19 din 03 martie 2022 – Demers AOPD pentru includerea în acțiunile de gestionare a situației de criză a măsurilor de suport pentru persoane cu dizabilități refugiate

Nr. 036 din 18 aprilie 2022 – Aviz la Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2022-2023

Nr. 039 din 17 mai 2022 – Aviz la proiectul „Cu privire la modificarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Echipa mobilă””

Nr. 043 din 26 mai 2022 – Propuneri la Planul de activitate al Consiliului național pentru drepturile persoanelor cu dizabilități pentru anul 2022

Nr. 045 din 30 mai 2022 – Aviz la Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2022-2023

Nr. 056 din 14 iunie 2022 – Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „e-Votare”

Nr. 059 din 24 iunie 2022 – Aviz la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023 (Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Compania Națională de Asigurări în Medicină)

Nr. 060 din 28 iunie 2022 – Aviz la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023 (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor)

Nr. 061 din 04 iulie 2022 – Aviz la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023

Nr. 062 din 06 iulie 2022 – Aviz la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023 (Ministerul Finanțelor)

Nr. 072 din 28 iulie 2022 – Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026

Nr. 074 din 03 august 2022 – Aviz de poziție la proiectul Programului de dezvoltare a educației incluzive și Planul de acțiuni pentru implementarea Programului pentru anii 2022-2027

Nr. 086 din 28 septembrie 2022 – Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025

Nr. 091 din 04 octombrie 2022 – Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naționale pentru perioada 2022-2030

Nr. 092 din 04 octombrie 2022 – Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului lucrări statistice pentru anul 2023

Nr. 098 din 03 noiembrie 2022 – Aviz la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului de protezare și ortopedie și a Standardelor minime de calitate

Nr. 017 din 04.03.2021 – Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Nr. 19 din 16.03.2021 – Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Nr. 027 din 29.03.2021 – Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor active normative (nr. 71 din 15.03.2021) (modificarea art. 17 al Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități)

Nr. 035 din 30.04.2021 – Opinie cu privire la ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare, documentele de politici publice și actele normative la nivel național

Nr. 58 din 30.06.2021 – Aviz la proiectul Strategiei Educație 2030 și al Programului de implementare a Strategiei

Nr. 61 din 03.08.2021 – Priorități pentru Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie

Nr. 62 din 03.08.2021 – Priorități pentru noul Guvern

Nr. 074 din 02.09.2021 – Modificări în art. 5 al. 2 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii

Nr. 078 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniul sănătate

Nr. 079 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile infrastructură și dezvoltare regională

Nr. 080 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile muncă și protecție socială

Nr. 081 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile educație și cercetare, tineret și sport, relații interetnice

Nr. 091 din 16.11.2021 – Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022

Nr. 092 din 19.11.2021 – Aviz la Regulamentul-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor OSC

Nr. 093 din 19.11.2021 – Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 488/MMPS/2021) (echipamente asistive)

Nr. 094 din 23.11.2021 – Aviz la proiectul de lege privind Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 254 din 06.06.2016

Nr. 099 din 30.12.2021 – Solicitare pentru includerea acțiunilor necesare pentru a asigura utilizarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 de către persoanele cu dizabilități senzoriale (Serviciul 112)

Nr. 100 din 30.12.2021 – Solicitare pentru includerea acțiunilor și bugetarea resurselor suficiente pentru îmbunătățirea accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate (MS și Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie)

Nr. 101 din 30.12.2021 – Solicitare pentru includerea acțiunilor și bugetarea resurselor suficiente pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate (CNAM)

Nr. 104 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MS)

Nr. 105 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MMPS)

Nr. 106 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MF)

Nr. 107 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie)

Nr. 108 din 30.12.2021 – Recomandări privind asigurarea măsurilor de protecție și accesibilitate a persoanelor cu dizabilități din perspectiva bugetării sensibile la gen (MIDR)

Scrisoare de poziție a Platformei pentru Egalitate de Gen în contextul adoptării Legii bugetului de stat pentru 2022