Propuneri la procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2023

Propuneri la procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2023

În scopul asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a venit cu unele propuneri la procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2023 către Ministerul Finanțelor.

În iulie 2010, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), care recunoaște importanța accesibilității la mediul fizic, social, economic, cultural, la sănătate, educație, informare și comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilități să se bucure de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Art. 9 (Accesibilitatea) al CDPD, notifică mai multe direcții care permit statelor semnatare îndeplinirea obligațiilor, menționând identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor față de accesul deplin la: clădiri, drumuri, mijloace de transport și alte facilități interioare sau exterioare, inclusiv școli, locuințe, unități medicale și locuri de muncă, serviciile de informare, comunicații și de altă natură, inclusiv serviciile electronice și de urgență.

Totodată, Legea nr. 60 din 31 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, la fel presupune obligativitatea statutului privind crearea condițiilor de accesibilitate. Art. 17 al Legii stipulează obligativitatea autorităților publice centrale și locale, organizațiilor neguvernamentale, agenților economici de a evalua situația în domeniu și de a întreprinde măsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, la informație și la mijloacele de comunicare, inclusiv la tehnologia informației și la comunicațiile electronice, la alte utilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în localitățile urbane, cât și în localitățile rurale, în conformitate cu normativele în vigoare.

În acest sens, AOPD consideră necesară includerea, la emiterea circularelor cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor / proiectelor de buget, a indicațiilor metodice de text suplimentar în următoarea redacție: „în limita plafoanelor stabilite pentru anul 2023, Administrația Publică Centrală va planifica alocații necesare pentru construcția rampei de acces și/sau instalarea ascensorului pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități și celor cu mobilitate redusă în conformitate cu normativele în vigoare”.

Totodată, AOPD recomandă ca toate Administrațiile Publice Locale să prevadă mijloacele respective pentru asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la sediile instituțiile, unde în majoritatea cazurilor sunt prestate și alte servicii publice.

Avizul de poziție poate fi accesat AICI.

Activitatea de monitorizare a cadrului legal și de politici și elaborarea amendamentelor face parte din proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *