VIDEO// Patru servicii de tip locuință protejate au fost lansate la Râșcani și Bălți din fonduri europene

Încă douăzeci de persoane cu dizabilități intelectuale de la nordul țării au fost dezinstituționalizate la Râșcani și Bălți, grație unor proiecte europene. Asociația Obștească „Eternitate” și Asociația Obștească „Dreptul de a fi” au oferit suport și asistență tehnică Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulți) din mun. Bălți în amenajarea și dotarea a...

VIDEO// Cinci case comunitare au fost lansate în raionul Orhei cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană

Mai multe persoane cu dizabilități din raionul Orhei au fost dezinstituționalizate și au primit șansa de a începe o viață independentă datorită lansării a cinci case comunitare în raionul Orhei. În cadrul unor proiecte finanțate de Uniunea Europeană, Asociația Obștească „Servicii Sociale Durabile” și AO „Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina”...

VIDEO// Gradul de implementare a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de determinare a dizabilității pe parcursul anului 2019

Doar trei din nouă acţiuni ale Planului pentru anul 2019 privind reforma sistemului de determinare a dizabilității au fost realizate integral. Cât priveşte gradul de realizare a indicatorilor, 43% din aceştia au fost realizaţi, 26% sunt în curs de realizare, 9% în curs de realizare cu termen depăşit şi 22% – nerealizaţi. https://www.youtube.com/watch?v=DEQjGlT_tQQ Patru din nouă...

VIDEO// Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020 nu a fost implementat în totalitate

Raportul de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) pentru anul 2019 nu include toate rezultatele privind Planul de acțiuni pentru anul 2019 a Programului de dezvoltare a educației incluzive, iar datele din diferite rapoarte publicate diferă sau includ parțial informația privind rezultatele obținute. Astfel, este complicat de a identifica care sunt obiectivele...

VIDEO// Dificultăți în implementarea Programului național de dezinstuţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale

Doar șase din 25 de acțiuni planificate pentru anul 2019, în cadrul Programului naţional de dezinstuţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS, au fost realizate. Trei acțiuni sunt în proces de realizare în termenii stabiliți, șapte sunt în proces de realizare cu întârziere, iar nouă nu au...

VIDEO// Persoanele cu dizabilități din raioanele Dondușeni, Glodeni și Leova au acces la serviciile echipelor mobile, create din fonduri europene

Trei servicii de tip Echipă mobilă au fost lansate astăzi în cadrul proiectului european „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”. Astfel, grație bunei colaborări dintre organizațiile societății civile, autoritățile publice locale și partenerii de dezvoltare, copiii și adulții cu dizabilități severe din trei raioane ale țării vor avea...

VIDEO// Oportunități pentru tinerii defavorizați din raionul Fălești. A fost lansată întreprinderea socială din satul Ciolacul Nou, creată cu suportul financiar al Uniunii Europene

Tinerii defavorizați din raionul Fălești beneficiază de oportunități de dezvoltare create de către Asociația Obștească „Caroma Nord” în cadrul proiectului „ACCES – Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes” finanțat de Uniunea Europenă și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. În cadrul proiectului a fost creată o întreprindere socială în care vor activa 6 tineri...

VIDEO// Tinerii din Ungheni, Călărași și Nisporeni participă activ în societate și economie

Asociația „FĂCLIA” a dezvoltat și pilotat în perioada februarie 2019 - decembrie 2020 Serviciul de orientare vocațională formare și integrare profesională pentru tineri. Necesitatea serviciului a fost generată de implicarea redusă a tinerilor în activități socio-economice, discriminarea tinerilor la angajare pe bază de vârstă, colaborarea redusă între actorii socio-economici în vederea ocupării tinerilor care nu...

VIDEO// Copiii din Sărata Veche, Fălești își construiesc viitorul acasă

Asociația Obștească „Viitorul” din satul Sărata Veche, raionul Fălești a prezentat astăzi rezultatele unui proiect prin care 189 de copii au acces la resursele Centrului de pregătire Vocațională din localitate. Proiectul „Viitorul de mâine depinde de activitatea de astăzi” a fost implementat cu finanțare  europeană, începând cu 1 martie 2019. Centrul de pregătire vocațională a...

Conferința de totalizare a proiectului „Accesibilitatea – o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități”

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) a organizat astăzi conferința de totalizare a proiectului „Accesibilitatea - o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități”, implementat în perioada noiembrie 2019 - decembrie 2020. În cadrul evenimentului, AOPD a prezentat studiul „Analiza condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul”, prin...