VIDEO// Tinerii din Ungheni, Călărași și Nisporeni participă activ în societate și economie

VIDEO// Tinerii din Ungheni, Călărași și Nisporeni participă activ în societate și economie

Asociația „FĂCLIA” a dezvoltat și pilotat în perioada februarie 2019 – decembrie 2020 Serviciul de orientare vocațională formare și integrare profesională pentru tineri.

Necesitatea serviciului a fost generată de implicarea redusă a tinerilor în activități socio-economice, discriminarea tinerilor la angajare pe bază de vârstă, colaborarea redusă între actorii socio-economici în vederea ocupării tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează vreun program educațional sau de formare.

Serviciul de orientare vocațională formare și integrare profesională pentru tineri este dezvoltat în cadrul proiectului „Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova.

În cadrul proiectului sunt promovate drepturile economice, sociale și culturale ale tinerilor NEET din Ungheni, Călărași și Nisporeni; sunt organizate activități de sensibilizare și conștientizare pentru peste 50 reprezentanți ai actorilor socio-economici și ai organizațiilor societății civile și 3000 tineri.

Totodată, 83 tineri cu vârsta de 15-18 ani, din raioanele menționate sunt capacitați să se reprezinte și să participe activ în societate și în economie (consiliere vocațională, consiliere psihologică, dezvoltare personală, formare profesională, competențe cheie pentru piața muncii, medierea muncii), 74 tineri și-au identificat vocația și traseul educațional, iar 62 tineri au competențe cheie pe care le aplică pentru a accesa și a se integra pe piața muncii, 33 din tineri asistați au reușit să-și găsească un loc de muncă.

În cadrul proiectului a fost elaborat un instrumentar destinat profesioniștilor care lucrează cu tinerii. Acesta conține metode și tehnici eficiente pentru identificarea tinerilor neocupați, evaluarea inițială și complexă a acestora, precum și elaborarea planului individual de asistență conform nevoilor și intereselor acestora.

De asemenea, proiectul a reușit să informeze părinții beneficiarilor cu privire la rolul lor în descoperirea vocației copilului și colaborarea cu școala în procesul de ghidare în carieră și dezvoltare a competențelor transversale.

Un element cheie al proiectului îl constituie recomandări cu privire la îmbunătăţirea datelor şi asigurarea colectării datelor minime, precum şi la schimbul şi comunicarea acestora între părțile interesate, importanţa înţelegerii diverselor dimensiuni ale vulnerabilităţii tinerilor (15-18 ani) din categoria NEET și măsuri concrete pentru a îmbunătăţi situaţia, atât prin elaborarea și revizuirea politicilor în domeniu, cât şi prin îmbunătățirea diferitelor tipuri de asistenţă acordate acestora.

Parteneri cheie:

  • Primăria municipiului Ungheni
  • Direcția Educație Ungheni;
  • Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni;
  • Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Ungheni, Călărași, Nisporeni;
  • Colegiul Agroindustrial Ungheni.
  • Centrul Municipal de Tineret Ungheni

Valoarea proiectului este de 41.845 de euro.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *