Studii / Rapoarte

IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

RAPORT DE ACTIVITATE al Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 2019

Notă informativă cu privire la asigurarea condițiilor de accesibilitate a Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă


RAPORT DE MONITORIZARE a implementării Obiectivelor 2 și 3 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 în perioada Ianuarie-Decembrie 2018

STUDIU DE TIP BASELINE privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din grupuri vulnerabile

RAPORT de evaluare și analiză tehnică a condițiilor de accesibilitate ale Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „SPERANȚA”


Monitorizarea Planului național de acțiuni 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021

ANALIZA pieței muncii din Republica Moldova din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități

Implementarea reformelor de dezinstituționalizare


RAPORT DE ANALIZĂ a standardelor și normativelor în construcții ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructură socială

Inegalitățile în Republica Moldova: Provocări și oportunități

RAPORT DE ANALIZĂ a documentelor legislative și normative ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova


RAPORT DE ANALIZĂ a documentelor de politici publice locale ale raionului Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități

RAPORT de evaluare și analiză tehnică a Centrelor de excelență din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE a acțiunilor relevante incluziunii persoanelor cu dizabilități din Planul Național de Acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021


RAPORT DE MONITORIZARE a acțiunilor Obiectivului 8 al Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017-2022

Оценка условий доступности для людей с ограниченными возможностями в АТО Гагаузия

Evaluarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități în UTA Găgăuzia


RAPORT DE MONITORIZARE a direcției de acțiune 3.6 din Planul Național de Acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 (la nivel național și în cazul raionului Criuleni)

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale din Republica Moldova

Sumarul RAPORTULUI DE MONITORIZARE a 16 acțiuni din Planul național de acțiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 2017-2021din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități


Raport de activitate SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TELEFONICĂ GRATUITĂ pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova