Scrisori de poziție

Nr. 017 din 04.03.2021 – Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Nr. 19 din 16.03.2021 – Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Nr. 027 din 29.03.2021 – Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor active normative (nr. 71 din 15.03.2021) (modificarea art. 17 al Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități)

Nr. 035 din 30.04.2021 – Opinie cu privire la ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare, documentele de politici publice și actele normative la nivel național

Nr. 58 din 30.06.2021 – Aviz la proiectul Strategiei Educație 2030 și al Programului de implementare a Strategiei

Nr. 61 din 03.08.2021 – Priorități pentru Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie

Nr. 62 din 03.08.2021 – Priorități pentru noul Guvern

Nr. 074 din 02.09.2021 – Modificări în art. 5 al. 2 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii

Nr. 078 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniul sănătate

Nr. 079 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile infrastructură și dezvoltare regională

Nr. 080 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile muncă și protecție socială

Nr. 081 din 09.09.2021 – Aviz la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniile educație și cercetare, tineret și sport, relații interetnice