Unsprezece angajamente pentru respectarea drepturilor omului, reducerea inegalităților și sporirea incluziunii în Municipiul Chișinău

 1. Spații publice accesibile. Autoritățile vor adopta un program etapizat ce va stabili ținte de accesibilizare în timp util a clădirilor publice. Adoptarea programului va fi precedată de evaluarea nivelului de accesibilitate a spațiilor publice, în parteneriat cu reprezentanții organizațiilor din domeniu.
 2. Transport public accesibil. Primăria va depune un efort sistematic pentru a accesibiliza transportul public (inclusiv ambulanțe și servicii taxi), iar procurarea pe viitor a mijloacelor de transport public se va face doar dacă acestea vor corespunde standardelor de accesibilitate.
 3. Suport pentru victimele violenței domestice, ce presupune sporirea de două ori atât a serviciilor publice comprehensive (consiliere, reabilitare, adăpost etc.), cât și a beneficiarilor din această categorie de persoane.
 4. Mai multe servicii de creșă. Municipalitatea va elabora și adopta un program de extindere a serviciilor de creșă, care va permite până în anul 2021 încadrarea a cel puțin 50% din copiii cu vârsta de 0 -3 ani, ce vor beneficia de serviciile respective.
 5. Servicii de educație timpurie de calitate mai bună. Calitatea acestor servicii va crește, dacă condițiile de muncă și remunerare a personalului didactic și auxiliar din aceste instituții se vor îmbunătăți. Adițional, municipalitatea trebuie să asigure condiții de alimentare și igienă impecabile în toate instituțiile de educație.
 6. Cartiere mai sigure pentru locuitorii orașului Chișinău. Autoritățile vor intensifica colaborarea cu organele de poliție și alte structuri municipale, inclusiv cu cetățenii, în vederea sporirii nivelului de siguranță și protecție în cartierele cu o incidență semnificativă de abuzuri și atacuri corporale. În acest sens, autoritățile municipale vor aproba și implementa planuri comune de siguranță care vor presupune: iluminarea adecvată pe timp de noapte, supraveghere video, intensificarea patrulelor organelor de ordine etc.
 7. Servicii adecvate pentru persoane în vârstă și celor cu dizabilități. Municipalitatea își va asuma obligația de a elabora un Program Municipal de Extindere a Serviciilor Sociale. Pe termen scurt, municipalitatea va asigura că în fiecare sector/suburbie al capitalei activează, cel puțin, un centru multifuncțional care va presta diverse servicii sociale, inclusiv și de spălătorie pentru persoane de vârstă înaintată cu venituri mici și alte categorii de populație sau va oferi tichete gratuite și/sau cu preț redus la spălătoriile existente, inclusiv cele private.
 8. Consolidarea infrastructurii sectorului de tineret, în special a centrelor de tineret și a spațiilor cu destinație similară. Dezvoltarea unei rețele bine consolidate și dotate, conectate la rețeaua națională de centre de tineret (inclusiv ale celor parte a Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării), accesibile domeniului asociativ de tineret în mod gratuit, este un minimum necesar pentru încurajarea și susținerea sectorului de tineret din mun. Chișinău. Aceasta trebuie să devină o prioritate pentru APL.
 9. Dublarea numărului secțiilor de recuperare și reabilitare pentru persoanele din toate categoriile social vulnerabile.
 10. Alocarea din bugetul municipal a fondurilor pentru acoperirea cererii mari de asistenți personali și de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Pentru anul 2018 CNAM a alocat fonduri pentru Subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu” care acoperă doar sectoarele Buiucani și Ciocana, parțial sectorul Rîșcani cu doar 120 de vizite. Deloc acoperite rămân a fi sectoarele Centru, Botanica și suburbiile. Resursele alocate pentru serviciul „asistenţă personală” sunt insuficiente pentru a face faţă necesităţilor stringente cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi severe.
 11. O Primărie mai incluzivă. Municipalitatea se va angaja să adapteze rezonabil spațiile de muncă pentru a permite mai multor persoane cu dizabilități să activeze în cadrul acestora. Adoptarea bugetului, programului de urbanism, programelor de dezvoltare și de infrastructură va fi posibilă doar după examinarea impactului acestora asupra celor mai vulnerabile grupuri din cadrul urbei și consultarea plenară a acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *