Anunț selectare participanți

ANUNȚ de selectare a participanților la programul de instruire ”Servicii sociale inovatoare pentru copiii vulnerabili și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale” în Republica Moldova Date: 21.05.2018 INTRODUCERE Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Mol...

Anunț selectare expert consultare proiect

AOPD selectează un OSC membru al Platformei preocupate de promovarea drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în vederea consultării Proiectului hotărîrii Guvernului ”Pentru aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosoc...

Pentru un Chișinău mai Incluziv

Unsprezece angajamente pentru respectarea drepturilor omului, reducerea inegalităților și sporirea incluziunii în Municipiul Chișinău Spații publice accesibile. Autoritățile vor adopta un program etapizat ce va stabili ținte de accesibilizare în timp util a clădirilor publice. Adoptar...