Consultarea Planului de acțiuni 2018-2020

Chișinău/18 iulie 2018/Consultarea Planului de acțiuni 2018-2020 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 2011-2020. Membrii Platformei preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități consultă activ acest document de politi...

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este formată din 28 state membre, care au decis să-și unească treptat abilitățile, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în acelaș...

Advocacy pentru politici publice

Chișinău/8 iunie 2018/Traning pe tema „Advocacy pentru politici publice” Doamna Liliana Palihovici, ex-vicepreședinte a Parlamentului, președinta Institutum Virtutes Civilis, dar și formatoarea evenimentului de astăzi, a trezit curiozitatea în rîndul participanților cu privire la s...

Anunț selectare participanți

ANUNȚ de selectare a participanților la programul de instruire ”Servicii sociale inovatoare pentru copiii vulnerabili și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale” în Republica Moldova Date: 21.05.2018 INTRODUCERE Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Mol...

Anunț selectare expert consultare proiect

AOPD selectează un OSC membru al Platformei preocupate de promovarea drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în vederea consultării Proiectului hotărîrii Guvernului ”Pentru aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosoc...

Pentru un Chișinău mai Incluziv

Unsprezece angajamente pentru respectarea drepturilor omului, reducerea inegalităților și sporirea incluziunii în Municipiul Chișinău Spații publice accesibile. Autoritățile vor adopta un program etapizat ce va stabili ținte de accesibilizare în timp util a clădirilor publice. Adoptar...