Guvernul a aprobat Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă

Guvernul a aprobat Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă

În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, precum și în vederea atenuării pagubelor economice cauzate de situația excepțională ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2, Guvernul a aprobat, în data de 29 aprilie 2021, Hotărârea nr. 49 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă.

Regulamentul stabilește procedura de acordare a subvențiilor aferente cheltuielilor privind plata salariului subiecților. Subiecți ai subvenției sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfășoară activitate profesională, rezidenți ai Republicii Moldova, ale căror cereri au fost evaluate pozitiv și care au obținut aprobarea pentru subvenționare ca urmare a angajării.

Cuantumul subvenției se stabilește în funcție de categoria angajatului, după cum urmează:

Persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale

(ținta acestor categorii de persoane o reprezintă studenții și diaspora)

Persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități în cadrul întreprinderilor specializate

(minim 50% din salariați sunt persoane cu dizabilități)

Cuantumul subvenționării

50%

din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat

100%

din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai mult de 2000 lei lunar per salariat – pentru persoanele cu dizabilitate severă

50%

din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat – pentru persoanele cu dizabilitate accentuată și medie

200%

din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai mult de 4000 lei lunar per salariat

Perioada subvenționării
12 luni de la angajare Pe perioada angajării

 

Pentru confirmarea dreptului la subvenționare, în funcție de categoria de angajați, se prezintă următoarele documente:

  1. cererea privind subvenționarea locurilor de muncă;
  2. copiile documentelor contabile, care confirmă achitarea salariului prin virament, autentificate de către persoana responsabilă;
  3. copiile documentelor de plată ce confirmă achitarea impozitelor salariale în cazul depunerii cererii în termen de până la cinci zile lucrătoare de la data achitării la buget a acestora, după caz;
  4. în cazul angajării persoanelor cu dizabilități,  suplimentar la documentele specificate la subpct. 1) și 2) – copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate valabil pentru perioada pentru care se solicită subvenționarea.

Pentru mai multe detalii privind procedura de acordare a subvențiilor puteți accesa Hotărârea Guvernului nr. 49 din 29 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *