Consiliul pentru Prevenirea Discriminării: „În contextul situației epidemiologice din țară, persoanele cu dizabilități sunt expuse unui risc sporit de a fi discriminate”

Consiliul pentru Prevenirea Discriminării: „În contextul situației epidemiologice din țară, persoanele cu dizabilități sunt expuse unui risc sporit de a fi discriminate”

În contextul situației epidemiologice din R. Moldova, persoanele cu dizabilități sunt expuse unui risc sporit de a fi discriminate, deoarece întâmpină dificultăți majore în acces la informație, la servicii de sănătate, servicii sociale comunitare, servicii de protecție socială. Este concluzia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității care îndeamnă autoritățile responsabile să vină cu un set de măsuri pozitive, bazate pe necesitățile reale ale grupului dezavantajat.

Astfel, Consiliul observă că efectele măsurilor restrictive aplicate în perioada stării de urgență au un impact mai pronunțat asupra situației persoanelor cu dizabilități, din cauza eșecului de a pune în aplicare principiul egalității în mod corespunzător.

„Consiliul atrage atenția că standardele internaționale privind nediscriminarea prevăd că accesibilitatea constituie una dintre cele mai importante premise ale autonomiei și independenței persoanelor cu dizabilități, or doar în prezența acesteia persoanele cu dizabilități pot participa deplin și în mod egal cu ceilalți la viața socială”, se menționează în avizul consultativ al Consiliului.

Consiliul subliniază că exercitarea dreptului de acces la informație este în strânsă legătură cu exercitarea efectivă a celorlalte drepturi fundamentale ale persoanei. Astfel, accesibilizarea informațiilor reprezintă nu doar o obligație în materia respectării drepturilor omului, ci constituie, în același timp, o posibilitate reală de a reduce inegalitățile existente în societate, generate de barierele cu care se confruntă anumite grupuri în realizarea dreptului de acces neîngrădit la informație.

Consiliul îndeamnă autoritățile responsabile să vină cu un set de măsuri pozitive, bazate pe necesitățile reale ale grupului dezavantajat, prin care să se mențină acel standard minim de protecție a persoanelor cu dizabilități în situații excepționale.

Astfel, urmărind scopul de prevenire a situațiilor discrimnatorii cu care riscă să se confrunte persoanele cu dizabilități, Consiliul recomandă:

– colectarea sistematică a datelor multiplu dezagregate în funcție de tipul și gradul de dizabilitate al persoanelor, mediul de reședință, vârstă, limba și altele, necesare pentru identificarea măsurilor de asigurare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;

– asigurarea transmiterii informațiilor oferite publicului în diferite formate pentru a asigura accesul tuturor persoanelor, în condiții de egalitate, la conținutul acesteia. În special, asigurarea interpretării mimico-gestuale, expunerea informației în formate ușor de citit și de înțeles, prezentarea informației scrise într-o mărime acceptabilă pentru persoanele cu dizabilități senzoriale, oferirea de subtitrări corespunzătoare pentru minoritățile naționale, difuzarea știrilor cu o viteză medie de rulare, care să corespundă cu esența și imaginile difuzate etc.;

– prelungirea ex oficio a termenului de încadrare în grad de dizabilitate pentru o perioadă rezonabilă în care persoanele vizate, obiectiv, să poată parcurge reexpertizarea medicală și asigurarea achitării integrale a tuturor plăților sociale aferente dizabilității în perioada oferită persoanelor cu dizabilități pentru parcurgerea reexpertizării medicale.

Avizul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a fost remis Guvernului R. Moldova și Parlamentului R. Moldova pentru implementarea recomandărilor formulate.

VEZI aici Avizul Consultativ din 25 mai 2020, emis de Consiliul pentru Prevenirea Discriminării

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *