APEL al Organizațiilor Societății Civile privind diminuarea impactului situației de urgență asupra celor mai vulnerabile categorii de beneficiari

APEL al Organizațiilor Societății Civile privind diminuarea impactului situației de urgență asupra celor mai vulnerabile categorii de beneficiari

Accesul la servicii de calitate este un drept fundamental al fiecărui cetățean din Republica Moldova.

În contextul stării de urgență în sănătate publică, instituită în Republica Moldova din cauza răspândirii pandemiei de COVID-19, este importantă conjugarea eforturilor autorităților statale și ale reprezentanților societății civile pentru ca niciun beneficiar, fie el copil, adult sau vârstnic, să nu rămână în afara sistemului și să poată beneficia de servicii individualizate, în conformitate cu propriile necesități.

Pentru a putea răspunde cât mai eficient nevoilor fiecărui beneficiar, Organizațiile Societății Civile și-au reorganizat activitatea, adaptând-o la noile reguli și restricții instituite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Unele activități au fost transferate în mediul online, alte servicii au fost prestate cu o frecvență sporită la domiciliu, iar prestarea unor servicii și realizarea activităților au fost întrerupte pentru o perioadă nedeterminată de timp sau, în unele cazuri, sistate.

Chiar dacă eforturile reprezentanților societății civile de a oferi acces la servicii educaționale, medicale și sociale de calitate pentru fiecare copil și familie sunt considerabile, rezultatele sondajului efectuat în rândul organizațiilor relevă că mulți beneficiari încă mai rămân în afara sistemului, fiind grav afectați de efectele pandemiei de COVID-19:

 • Multe familii s-au confruntat cu crize emoționale și psihologice din cauza dezinformării și/sau a informării insuficiente cu privire la COVID-19;
 • Un număr mare de familii și-a pierdut sursa de venit, părinții fiind trimiși în șomaj „forțat”;
 • Transportul public sistat a creat dificultăți de deplasare spre locul de muncă pentru familiile cu un venit scăzut și mediu;
 • Orarul instabil de circulație a transportului public, acolo unde acesta a fost prezent, a creat dificultăți în accesarea serviciilor de sănătate, planificate la o anumită oră;
 • Părinții au simțit pe umerii lor o povară destul de grea, devenind în același timp îngrijitori, educatori, profesori, dar și întreținători;
 • Mulți copii au fost lăsați fără supraveghere sau sub supravegherea unor persoane nepotrivite (frați mai mari, vecini sau bunici în vârstă etc.) din cauza închiderii instituțiilor de învățământ, mai ales a celor preșcolare și extrașcolare, ceea ce a sporit gradul de expunere a acestora la situații de risc, unele cazuri fiind chiar fatale;
 • Mulți beneficiari (copii și adulți) nu au avut posibilitatea de a participa la lecțiile online din lipsa mijloacelor tehnice precum și a conexiunii la internet, iar în familiile cu mai mulți copii, acest lucru a devenit imposibil, inclusiv din lipsa spațiului separat pentru fiecare copil;
 • Copiii cu cerințe educaționale speciale nu au avut parte de o abordare individualizată în procesul de instruire online;
 • Beneficiarii cu necesități speciale au nevoie de servicii și terapii permanente, iar încetarea anumitor servicii înseamnă regres în dezvoltarea și recuperarea acestora;
 • Mulți copii instituționalizați/adulți cu dizabilități au ratat șansa de a fi reintegrați în familie și societate, prelungindu-și perioada de aflare în instituțiile rezidențiale;
 • Multe familii s-au confruntat cu insuficiența produselor alimentare și igienice de bază, iar un număr impunător de vârstnici și de familii cu copii resimt lipsa comunicării și a socializării, cauzate inclusiv de mărirea considerabilă a prețurilor la măști, mănuși și soluții dezinfectante;
 • Problemele legate de violență în familie și cele de sănătate mentală a părinților s-au acutizat, fiind în creștere și numărul cazurilor de abuz, violență și neglijență asupra copiilor.

Este cert faptul că starea de urgență a afectat enorm societatea, iar acțiunile întreprinse de autorități au fost focusate, mai mult, spre gestionarea urgenței imediate, acordând o atenție scăzută efectelor de lungă durată, provocate de instituirea stării de urgență în urma răspândirii COVID-19.

Organizațiile Societății Civile active în domeniul protecției copilului și familiei și a persoanelor cu dizabilități atenționează Autoritățile Centrale și Locale asupra necesității de a îmbunătăți colaborarea cu ONG-urile prezente în teritoriu, care sunt o adevărată resursă informațională cât și de suport. O colaborare eficiendintre sectorul public și cel privat ar permite o mai bună coordonare a intervențiilor pentru a putea ajunge la fiecare beneficiar în parte, evitând dublarea eforturilor.

Pe de altă parte, considerăm că bugetele locale nu au fost pregătite pentru a putea răspunde adecvat situației de criză, astfel Autoritățile Publice Locale nu au putut face față multitudinii de probleme sociale apărute sau acutizate în urma instalării stării de urgență.

Facem apel către Autoritățile Publice Locale să se implice activ și să consulte Organizațiile Nonguvernamentale în procesul de elaborare a bugetelor pentru următoarea perioadă și să fie prevăzute resurse financiare pentru asigurarea continuității prestării serviciilor sociale. Doar având o viziune clară asupra impactului real al stării de urgență asupra populației, autoritățile vor putea prevedea, pentru viitor, cheltuieli reale și justificabile pentru alte eventuale stări de urgență și asigura accesul la servicii pentru toți beneficiarii.

În același timp, este necesară elaborarea unor proceduri clare de gestionare a stării de urgență la nivel local, însoțite de instrucțiuni concrete pentru diferite categorii de angajați din domeniul educațional, medical și social, cu mai multe scenarii de intervenție în dependență de situația concretă și gravitatea problemei existente.

Este necesară revizuirea proceselor de lucru în toate domeniile, cu accent pe digitalizarea unor procese/activități și instruirea personalului  în acest sens și a beneficiarilor, inclusiv achiziționarea de echipamente funcționale pentru toți copiii care nu au un dispozitiv electronic.

Recomandăm Autorităților Publice Centrale și Locale achiziționarea și păstrarea unor stocuri strategice de echipamente de protecție și dezinfectanți.

Elaborarea participativă a unui Plan de Acțiuni la nivel local, cu surse financiare de rezervă, alocate pentru eventuale situații de urgență, ar putea ajuta Autoritățile Locale să acționeze prompt și coerent, în beneficiul tuturor categoriilor de cetățeni.

Nu în ultimul rând, experiența altor state care au ieșit din starea de urgență cauzată de răspândirea COVID-19 trebuie luată în calcul pentru alte eventuale stări de urgență în țara noastră.

 1. AO Centrul juridic de protecţie a copiilor „Epitrop”
 2. AO „Autism Hope”
 3. Asociația de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficiențe de Auz și Văz „AudiViz”
 4. ОО „Родолюбец”
 5. AO „Viitorul” din Sărata Veche
 6. AO „Sprijin și speranță”
 7. AO „SUNSHINE”
 8. AO „Parteneriatul Aachen-Moldova”
 9. Fundația Creștină „Titus”
 10. AO „Părinți de gemeni”
 11. AO „VIVERE”
 12. AO „INTECO”
 13. Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”
 14. AO „SOS AUTISM”
 15. AO „FEDRA” din R. Moldova
 16. Благотворительный Фонд „Сердце”
 17. AO Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor”
 18. AO „Moldova AID”
 19. AO Asociația Băștinașilor „ZUBREA”
 20. AO Asociația de sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități „Dorința”
 21. AO „Zorile Nord”
 22. AO „Tîrnoveanca”
 23. AO „Forța susținerii”
 24. AOSCD „Picături de suflet”
 25. Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOWVISION”
 26. AO „Alianța pentru Dolna”
 27. Filiala din Moldova a Asociației „Amici dei Bambini”
 28. Asociația Surzilor din RM
 29. AO Centrul de zi de reabilitare „ÎNCREDERE”
 30. AO „PRIMA”
 31. Instituția Religioasă Misiunea Socială „DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei
 32. AO Centrul „Speranța”
 33. Keystone Moldova
 34. AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii”
 35. AO „Speranța”
 36. AO „Concordia. Proiecte Sociale”
 37. AO „Generația Mea”
 38. AO „DESCHIDERE”
 39. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)
 40. AO „Frunza Codrului”
 41. Asociația Psihologilor Tighina
 42. AO „Consult Service”
 43. AO „Change for a better life”
 44. AO Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic (ASCHF) din Peresecina
 45. AO „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”
 46. AO „Dreptul de a fi”
 47. AO „Verbina”
 48. AO „People in Need”
 49. AO Servicii Sociale Durabile
 50. AO „Eco-Răzeni”
 51. Asociația Asistenților Parentali Profesioniști
 52. AO „Viitorul”
 53. CCF Moldova
 54. AO „Demos”
 55. AO Centrul Internațional „La Strada Moldova”
 56. AO Asociația Copiilor Surzi din Moldova
 57. AO APDI „Humanitas” din Moldova
 58. AO „Progres prin Alternativă”
 59. Asociația „Motivație” din Moldova
 60. НП „От равного к равному”
 61. РБФ „Мир равных возможностей”
 62. Центр „Женская Инициатива”
 63. НП „Ассоциация семей людей с ограниченными возможностями”
 64. AO „Copiii Ploii”
 65. AO Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
 66. AO „Generația Mileniului III” Fălești
 67. AO Tinerii pentru Cristos Moldova
 68. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
 69. AOPPD „Eternitate”
 70. AO Academia Duminicală pentru Copii și Părinți „2 ore + 3 iezi”
 71. AO Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilități de Intelect „CULTUM”
 72. AO „Copil – Siguranță – Cămin”
 73. ОО „Вдохновение”
 74. AO pentru copii și tineret cu disfuncții locomotorii „Stoicii”

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *