Adunarea Generală a membrilor Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

Adunarea Generală a membrilor Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

Membrii Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) s-au întrunit marți, 30 iunie, în Adunarea Generală anuală. Din cauza pandemiei de COVID-19, evenimentul a avut loc în regim online (platforma Zoom), astfel respectându-se normele de protecție.

În debutul Adunării, președintele AOPD, Lucia Gavriliță, a salutat membrii prezenți și a prezentat subiectele de pe agendă: prezentarea și aprobarea organizațiilor candidate pentru aderare la AOPD, consultarea și aprobarea matricei de rezultate a Strategiei de advocacy AOPD 2020-2023, aderarea AOPD la platformele naționale: Parteneriatul Estic și Coaliția Incluziune și Nediscriminare și asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe timp de pandemie.

„Cred că este un început bun care ne va permite pe viitor să ne mai organizăm în așa format pentru ca să nu perturbeze activitatea Alianței”, a spus Lucia Gavriliță.

Ulterior, directorul executiv AOPD, Galina Climov, a fost desemnată secretarul Adunării Generale cu votul majorității membrilor. „Evident că, ne-am fi dorit o ședință în format fizic pentru o coeziune mai bună, pentru o comunicare mai eficientă, pentru schimb de emoții și alte lucruri importante pe care le-am putea face atunci când ne vedem fizic”, a precizat Galina Climov.

Reprezentanții celor 10 ONG-uri candidate au prezentat, rând pe rând, misiunea organizației, obiectivele și scopurile acesteia, iar membrii AOPD prezenți au votat unanim pentru aprobarea acestora în calitate de noi membri. Astfel, cele 10 organizații membre noi sunt: AO „Alianța pentru Dolna” s. Dolna, r. Strășeni; Asociaţia Băştinaşilor „ZUBREA”, s. Zubrești, r. Strășeni; AO „Centrul de Asistenţă Socială Casa Speranţelor”, or. Soroca; AO „Compasiune” s. Costești, r. Ialoveni; AO „Dreptul de a fi”, mun. Bălți; AO „Servicii Sociale Durabile” or. Orhei; AO „Copil-siguranţă-cămin” or. Cimișlia; AO „Sunshine” mun. Chișinău; AO „TÎRNOVEANCA” s. Tîrnova, r. Dondușeni; AO Dezvoltarea Durabilă „Mileniul-III”, s. Chișcăreni, r. Sîngerei.

De asemenea, a fost consultată matricea de rezultate a Strategiei de advocacy AOPD 2020-2023, axată pe cinci domenii: educație incluzivă, intervenție timpurie, dezinstituționalizare, angajare în muncă și accesibilitate. Directorul executiv, Galina Climov, a prezentat produsele și rezultatele așteptate pentru fiecare domeniu, iar membrii, la rândul său, au venit cu propuneri pentru îmbunătățirea acesteia.

Membrii Alianței au votat și pentru aderarea AOPD la cele două platformele naționale: Parteneriatul Estic și Coaliția Incluziune și Nediscriminare.

„Scopul aderării la această Platformă, Parteneriatul Estic, este promovarea domeniului de dizabilitate în strategiile organizațiilor donatoare internaționale. Astfel, ne dorim ca această categorie de persoane să fie menționată mai specific, pentru că dificultățile cu care s-au confruntat și se confruntă persoanele cu dizabilități pe timp de pandemie au fost și sunt majore. Aderarea la această Platformă ne va permite să accesăm mai multe fonduri pentru a le orienta pe domeniile dizabilității: dezvoltarea serviciilor de suport, proiecte de infrastructură prin care s-ar asigura accesibilitatea. A doua platformă, Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare, este constituită de Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, care își propun să consolideze capacitățile Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, dar și să consolideze organizațiile societății civile din diferite grupuri subreprezentate pentru acțiuni concrete de pledoarie în raport cu autoritățile publice centrale”, a menționat Galina Climov.

La finalul Adunării Generale, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) a prezentat o analiză privind asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe timp de pandemie.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *