A fost aprobată Procedura de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități

A fost aprobată Procedura de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități

În data de 26 mai 2021, Guvernul Republicii Moldova a venit cu modificări esențiale la Hotărârea nr. 1276 din 26 decembrie 2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă. Una din acestea ține de aprobarea Procedurii de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate pentru prestatorii de servicii sociale de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.

Angajarea asistată este un serviciu social, care are drept scop asigurarea accesului, obținerea și păstrarea unui loc de muncă remunerat pe piața muncii de către persoanele cu dizabilități, prin creșterea șanselor de ocupare, de promovare a unei ocupări sustenabile și de integrare durabilă pe piața muncii a acestora.

Astfel, au fost stabilite scopul, obiectivele și principiile angajării asistate, subiecții, modul de organizare și implementarea Procedurii de angajare, finanțarea și procurarea serviciilor de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități.

Beneficiarii angajării asistate sunt persoanele cu dizabilități care întrunesc următoarele condiții:

  1. sunt înregistrate cu statut de șomeri la subdiviziunea teritorială a Agenției;
  2. li se recomandă încadrarea în câmpul muncii și beneficierea de servicii de angajare asistată, conform concluziilor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă. Persoanele cu dizabilități cărora nu le-a fost recomandată beneficierea de servicii de angajare asistată prezintă doar o confirmare suplimentară de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă;
  3. se află în evidență la Agenție mai mult de 6 luni și nu au fost angajate.

Persoanele cu dizabilități care se află la evidența ANOFM pot beneficia de angajare asistată în baza trimiterii eliberate de subdiviziunea teritorială a Agenției.

Serviciul poate fi prestat de către prestatorii de servicii sociale acreditați în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale și ale Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95/2014, precum și în conformitate cu prezenta Procedură și Standardele minime de calitate pentru prestatorii de servicii sociale de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.

Pentru mai multe detalii privind procedura de angajare asistată puteți accesa Hotărârea Guverunului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului din 26 mai 2021.

Menționăm că modificările au fost aprobate și grație eforturilor consolidate ale membrilor AOPD și a dialogului constructiv cu autoritățile de resort.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *