30 de copii din grupurile social vulnerabile practică un mod sănătos de viață la Nisporeni

30 de copii din grupurile social vulnerabile practică un mod sănătos de viață la Nisporeni

Astăzi, 28 ianuarie, a avut loc deschiderea oficială a sălii de sport și zonei de agrement din cadrul Centrului de zi „Renaștere”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Dezvoltarea și extinderea prestării serviciilor sociale destinate copiilor din grupuri vulnerabile” de la Centrul de zi „Renaștere” din orașul Nisporeni”, implementat de AO Clubul Soroptimist Internațional Nisporeni. Proiectul are ca scop dezvoltarea serviciilor sociale mai bune pentru copiii din grupuri vulnerabile și sporirea atenției față de copiii cu dizabilități din partea comunității. Suma totală a proiectului constituie 8.157 de euro.

Pe parcursul a zece luni, Clubul Soroptimist a efectuat reparația sălii de sport, a procurat și a instalat echipamentul din sala de sport și zona de agrement. Totodată, au fost create condiții de accesibilitate pentru copiii cu dizabilități. „Prin susținerea acestui tip de proiecte, noi tindem spre dezvoltarea unor comunități incluzive, comunități în care copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv copiii cu dizabilități, au drepturi egale și au acces la toate tipurile de servicii. Sportul și jocul, cu siguranță, pot facilita incluziunea socială a acestor copii”, a declarat Ana Prasolov, director de proiect, Fundația Soros-Moldova.

Datorită sălii de sport și a zonei de agrement create, 30 de copii care frecventează Centrul de zi „Renaștere”, inclusiv copii cu dizabilități, practică un mod sănătos de viață.

„În cadrul proiectului ne-am propus să creăm un mediu sănătos de viață prin intermediul activităților sportive”, afirmă Angela Mușchei, director de proiect, AO Clubul Soroptimist Internațional Nisporeni. „Este necesar să satisfacem nevoia de mișcare a copiilor, pentru dezvoltarea lor armonioasă. Totodată, ne-am dorit ca să realizăm incluziunea socială și educațională a tuturor copiilor prin intermediul sportului. Această sală de sport și zonă de agrement este necesară, deoarece activitățile desfășurate contribuie la îmbunătățirea abilitățiilor motrice și aptitudinilor sportive, dezvoltând spiritul de echipă  și competitivitatea copiilor cu dizabilități”.

Implementarea proiectului a fost posibilă și datorită implicării partenerilor locali – Primăria orașului Nisporeni și Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Proiectul „Dezvoltarea și extinderea prestării serviciilor sociale destinate copiilor din grupuri vulnerabile de la Centrul de zi „Renaștere” din orașul Nisporeni” este implementat de AO „Clubul Soroptimist Internațional Nisporeni” din resursele acordate de Uniunea Europeană  în cadrul  Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG- urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD).

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *