Участники платформы

Organizație Adresa Date de contact
1.         Asociația Copiilor Surzi din Moldovahttp://www.acsm.md/ mun. Chișinău, MD-2025,str. Ip. Soroceanu 40, bl. A Președinte: Veronica Căpătici373 22 28 17 01

373 69 29 17 90

vcapatici@gmail.com

acsm.moldova@gmail.com

2.         Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială a Copiilor cu Dizabilităţi de Intelect „CULTUM”http://cultummd.tk/acasa/ mun. Chișinău, MD-2050,com. Stăuceni, str. Livezilor 35 Președinte: Ala Fodor373 22 32 68 53

373 69 04 33 38

cultum@mail.md

cultum@rambler.ru

alafodor@yahoo.com

3.         Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldovawww.motivatie.md mun.Chișinău, MD-2046,or. Vadul lui Voda, str. Victoriei 1A

 

or. Chișinău, MD-2075,

bd. Mircea cel Bătrîn 48

Director executiv: Ludmila Iachim373 22 66 13 93

373 69 65 43 16

ludmila@motivation-md.org

igor@motivation-md.org

office@motivation-md.org

4.         Asociația de Suținere a Copiilor cu Cerințe Specialehttp://asccs.md mun. Chișinău, MD-2003,or. Durlești, str. Stejarului 77 Președinte: Alexandrina Gavajuc373 22 71 47 99

373 22 71 48 66

373 69 13 74 11

373 60 58 46 20

gavajucalexandrina@yahoo.com

office_asccs@yahoo.com

5.         Asociaţia Persoanelor cu Deficienţe de Auz din Cantemir r. Cantemir, MD-7329s. Lingura Președinte: Elena Rebeja373 273 77 485

373 79 98 19 77

apda.cantemir@gmail.com

6.         Asociaţia Obștească  ,,VERBINA”www.verbina.org mun. Chișinău, MD-2051,str. Sucevița 31/72 Președinte: Ana Levinte373 22 51 66 22

373 69 36 17 57

analevinte@yahoo.com

7.         Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități www.cdpd.md mun. Chișinău, MD-2012,str. Pușkin 16, of. 5 Director executiv: Vitalie Meșter373 22 28 70 90

373 69 89 10 91

373 79 67 07 90

vitalie.mester@cdpd.md

8.         Centrul „Speranța”www.speranta.md

 

mun. Chișinău, MD-2012,bd. Traian 12/2-2 Director executiv: Lucia Gavriliță373 22 56 11 00

373 79 77 55 00

luciagavrilita@gmail.com

Coordonator programe: Gheorghe Zastavnețchi

373 69 97 70 56

gheorghe.speranta@gmail.com

9.         Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”www.fcps.md or. Criuleni, MD-4801,str. Păcii, 43 Director executiv: Victoria Secu373 248 21 809

373 248 20 654

373 68 47 40 00

victoriasecu@fcps.md

office@fcps.md

10.     Keystone Human Services International Moldova Associationhttp://www.keystonemoldova.md/ mun. Chișinău, MD-2001,str. Sf. Gheorghe, 20 Director executiv: Ludmila Malcoci373 92 91 98

373 69 50 17 09

lmalcoci@keystonehumanservices.org

11.     Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecinahttp://www.aschf-peresecina.md r. Orhei, MD-3541,s. Peresecina, str. Mihai Eminescu 112 Director executiv: Anna Zincov373 235 47 645

373 235 42 335

373 69 36 54 18

zincov.ana@mail.ru

12.     AO Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”www.voinicel.md mun. Chișinău, MD-2008,str. Drumul Taberei 2/A Președinte: Ivan PuiuDirector executiv: Daniela Bordeianu

373 22 20 03 28

373 22 20 03 27

danielabordeianu.voinicel@gmail.com

ivanpuiu@gmail.com

13.     AO Asociația de sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități și a familiilor lor „Dorința”http://www.aodorinta.md/index.php?l=ro r. Călărași, MD-4044,or. Călărași, str. Diaconaș 17 Director executiv: Rodica Stratan373 244 22 009

373 79 79 20 98

centru-dorinta@mail.ru

14.     Asociația pentru Persoane cu Dizabilități de Intelect HUMANITAS din Moldovawww.humanitas.md mun. Chișinău, MD-2060,str. Butucului 10 Președinte: Aurelia Racu373 22 63 74 16

373 69 77 13 46

racuaurelia13@gmail.com

15.     IP Tony Hawks Centruhttp://www.tonyhawkscentru.md

 

mun. Chișinău, MD-2008,str. Drumul Taberei 10 Director executiv: Diana Covalciuc373 22 00 95 17

fax: 373 22 00 05 90

373 79 77 44 00

diana.covalciuc@gmail.com

tonyhawkscentru@yahoo.com

16.     Asociația Obștească „AZI”www.aoazi-cahul.md r. Cahul, MD-3907or. Cahul, str. Costache Negruzzi 46 et. I Director executiv: Tatiana Seredenco373 299 47 101

373 79 02 36 84

tatianaseredenco@yahoo.com

ao.azi.cahul@yahoo.com

17.     Asociația Obștească „Eco-Răzeni”www.ecorazeni.wordpress.com r. Ialoveni, MD-7728,s. Răzeni, str. Ștefan cel Mare 49/1b Director executiv: Sergiu Gurău373 268 95 146

373 268 73 325

373 79 64 12 43

sergiu.gurau@gmail.com

ecorazeni@gmail.com

18.     Asociația Obștească „Inspirație”www.vdohnovenie.md UTAG, or. Comrat,str. Lenin  204 ap. 64 A Director executiv: Svetlana Panaitova373 298 28 899

373 69 34 63 96

women_g@mail.ru

19.     Asociația Obștească „PRIMA”http://prima-taraclia.md r. Taraclia, MD-7401,or. Taraclia, str. Ștefan Cel Mare 46 Director executiv: Georgeta Scopenco373 294 23 060

373 79 01 18 86

scopencojt@mail.ru

20.     Asociația Obștească „SOS AUTISM”http://autismmoldova.md mun. Chișinău,str. Grenoble 191/1 Director executiv: Aliona Dumitraș373 68 87 87 88

sosautism.rm@gmail.com

sosautismrm@gmail.com

21.     Asociația obștească  „Încredere” r. Drochia, s. Drochia Președinte: Olga Cibotaru373 67 41 66 90

olga.olga.cebotari@mail.ru

22.     Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire „Infonet”http://www.infonet.md or. Rezina, MD-5401,str. Păcii, 61 Director executiv: Victor Koroli373 69 25 24 53

vkoroli@gmail.com

23.     Asociația obștească Centrul de reabilitare medico-socială pentru persoanele cu vedere slabă „Low Vision”

http://www.lowvision.md

mun. Chișinău, MD-2005,str. Romană, 1 Director executiv: Tatiana Ghidirimschi373 68 19 27 00

tmart2405@yahoo.com

lowvision@mail.md

24.     Asociația Obștească Asociația Raională de Educare a Adulților (AREAP) „Prutul de Sus”www.areap.md or. Edineț, MD-4600,str. Independenţei, nr. 53 Președinte: Alina Reșetnicov373 69 82 06 71

373 69 68 21 25

alina.resetnicov@gmail.com

mdareap@gmail.com

25.     Asociația Obștească Reprezentanța în Republica Moldova a Organizației „People in Need” din Republica Cehăhttps://www.facebook.com/PIN.moldova/

 

mun. Chișinău,str. Toma Ciorbă, 20 Director: Mario StrakaReprezentant: Cristina Ceclu

373 68 90 86 10

cristina.ceclu@peopleinneed.cz

26.     Centrul de Reabilitare și Consultanță OSORC or. Tiraspol, MD-3300str. Karl Liebknecht, 144 A Director: Ludmila Borodina373 533 85 500

373 778 64 599

osorc@yandex.ru

osorc@mail.ru

osorcludmila@gmail.com

27.     Asociația Obștească „Steaua Calauza”https://www.facebook.com/SteauaCalauza/ mun. Chișinău,com. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 70 Director executiv: Viorica Capșa373 69 65 27 93

scalauza.viorica@gmail.com

28.     Asociația Obștească „VIVERE” or. Edineț Director executiv: Emma Matreniuc373 69 14 83 08

ematreniuc@gmail.com

29.     Asociația Obștească „Copiii Ploii” mun. Chișinău,str. T. Vladimirescu 21, bl. 5, ap. 50 Director executiv: Doinița-Elena Losețchi373 69 36 11 06

copiii.ploii@gmail.com

30.     AO Centru „Женская инициатива” UTAG, MD-6100,mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin nr. 91

 

Director executiv: Ecaterina Cojocar373 291 12 6009

373 79 54 23 50

wom.in@mail.ru

kkojokar@mail.ru

31.     Asociația Obștească Parteneriate Aachen Moldovahttp://www.facebook.com/aopam/ r. Cantemir, MD-7313,s. Baimaclia Director executiv: Natalia Dediu373 273 43 375

373 6970 38 02

natalia.dediu@gmail.com

32.     AO Asociația familiilor persoanelor cu dizabilități r. Slobozia, MD-5713,str. Cotovschi nr. 43 Director executiv: Veaceslav Palii373 62 06 85 70

palii271057@mail.ru

33.     Asociația de suport a persoanelor cu dizabilități și în situație de dificultate „De la egal la egal” r. Slobozia, MD-5722,s. Parcani, str. Comsomoliscaia 25 Director executiv: Evghenii Verbanov373 77 91 79 55

verba77@list.ru

34.     Asociația părinților persoanelor cu dizabilități „Eternitate” Fălești r. Fălești, MD-5938,s. Obreja Veche Director executiv: Ludmila Jalbă373 62 18 78 30

ludmila.jalbă@gmail.com

35.     Asociația Obștească pentru copii și tineret cu disfuncții locomotorii „Stoicii” mun. Bălți,

str. Lesecico, 22, ap.17
Președinte: Olesea Topal373 68 96 97 70

373 79 67 96 44

oleseatopal@mail.ru

36.     Asociația familiilor copiilor invalizi, ОО „ТАСДИ” or. Tiraspol,str. Sverdlova 11, ap. 17 Director: Larisa Gorbatenco373 533 74 386

373 77 79 86 16

tasdi@mail.ru

37.     Asociaţia Obştească „Asociația Surzilor din Republica Moldova”www.as.md mun. Chișinău, MD-2009,str. Vasile Alecsandri nr. 1 Președinte: Ruslan LopatiucReprezentant: Natalia Babici

373 22 72 99 25

fax: 373 22 72 99 27

373 69 37 13 71

deaf.moldova@gmail.com

babicinatalia@ayahoo.com

38.     AO „Change for a better life” r. Căușeni,or. Căușeni, str. Păcii nr. 31 Director executiv: Ana Șchiopu373 79 56 30 63

alterego_ana@yahoo.com

39.     Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)www.idom.md mun. Chișinău, MD-2004,str. Mitropolit Dosoftei 95A Director executiv: Vanu JereghiReprezentanți: Alexandru Cebanaș și

Dumitru Russu

373 22 83 84 08

373 22 83 84 09

info@idom.md

40.     AO „Алые паруса” or. Dubăsari, MD-4500,str. str. Dzerjinski 4A, bir. 17 Director executiv: Stela Climenco373 215 22 490

373 69 12 03 94

аliye_parusa2507@mail.ru

41.     Республиканский благотворительный фонд содействия активной реабилитации и социализации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата САРСИПОДА „Мир равных возможностей” or. Bender, MD-3200,str. Lenin 26 Director: Dmitrii Cuzuc373 68 14 48 45

rbf.mrv.pmr@gmail.com

42.     Asociația Obștească „Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălți”www.afa.md mun. Bălți, MD-3100,str. M. Sadoveanu 2 Preşedinte: Tatiana Puga373 231 60 895

373 69 11 39 50

fax: 373 231 60 895

pugat@mail.ru

afabalti@yahoo.com

43.     Asociaţia Obştească „ARTENA”https://www.facebook.com/artena.md or. Cahul, MD-3909,str. Ștefan cel Mare, 17/36 Preşedinte: Natalia Crasilnicov373 299) 27616

373 ) 78361516

artena@mail.ru

44.     Centrul de Asistenţă Socială ONG „Casa Speranţelor” or. Soroca, MD-3006,str. Independenței 8 Președinte: Valentina Onica373 230 22 307

373 69 92 19 94

fax: 373 230 22 548

casasperan@yandex.com

45.     AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova mun. Chișinău, MD-2001,str. Cojocarilor 9 Președinte: Mihail Marginean373 22 24 42 29

373 79 40 73 37

Reprezentant: Mircea Buștiuc

373 69 28 32 01

sirmoldova@mail.ru

46.     Asociația Nevăzătorilor din Moldovawww.som.md mun. Chișinău, MD-2012,str. Columna 101 Președinte: Dumitru Sclifos373 22 22 27 89

dcsom@mtc.md

47.     Uniunea Organizaţiilor Invalizilor din Republica Moldova mun. Chișinău, MD-2012,str. Sfatul Țării 16 Președinte: Vitalii Covaliov373 22 71 01 25

373 68 02 21 21

soimoldova@gmail.com

48.     Societatea invalizilor din or. Rîbnița or. Rîbnița, MD-5500,str. Lenin nr. 1 Președinte: Tamara Prușcovscaia373 779 02 104
49.     Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Dizabilități Intelectuale „Dor” (ASPDI Dor) mun. Chișinău, MD-2008str. Coca 35, ap. 6 Director: Natalia Ciobanu373 60 05 99 91

natali_mda@mail.ru

50.     AO Asociatia Persoanelor cu Dizabilități din Găgăuzia „Un pas spre succes” UTAG Președinte: Olga Neicovceva373 78 84 09 92

373 298 51 131

olga_neik@mail.ru

51.     AO Demoshttps://asociatiademos.wordpress.com/ or. Edineț, MD-4601,str. Alexandru cel Bun, 18 „b” Director executiv: Liliana Samcov373 69 01 51 76

ngo.demos@gmail.com

52.     AO Academia Duminicală pentru Copii şi Părinţi „2 ore + 3 iezi” Iulian Filip373 22 21 03 96

373 22 23 77 55

53.     AO Filiala din Moldova a Asociației „Amici Dei Bambini”https://www.facebook.com/aibimoldova mun. Chișinău, MD-2069,str. Calea Ieșilor 13, of. 82 Stela Vasluian373 22 59 59 31

373 22 23 21 12

chisinau@aibi.it

54.     AO  „Prietenii Copiilor” mun. Chișinău, MD-2069,str. Calea Ieșilor 13, of. 82 Tatiana Lungu373 22 59 59 31
55.     AO „Asociaţia Asistenţilor Parentali Profesionişti” Maria Voloșciuc373 22 44 31 75

asociatiaoapp@yahoo.com

56.     AO „Tinerii pentru Cristos Moldova”www.yfcmoldova.com mun. Chișinău, MD-2038,bd. Dacia 10 Vitalie Pupazan373 22 53 66 48

fax: 373 22 77 54 92

info@yfcmoldova.com

57.     AO „CCF Moldova – Copil, comunitate, familie”https://ccfmoldova.org mun. Chișinău, MD-2012,str. A. Pușkin 16, nr. 5-6 Președinte: Liliana Rotaru373 22 24 32 26

fax: 373 22 23 25 28

contact@ccfmoldova.org

58.     AO „Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova” (CIDDC)www.childrights.md mun. Chișinău, MD-2008,str. Eugen Coca 15 Iosif Moldovanu373 22 74 78 13

373 22 74 46 00

373 22 71 65  98

ciddc@yahoo.com

59.     AO Centrul Internațional pentru Protecția şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”  www.lastrada.md mun. Chișinău, MD-2012,CP 259 Ana Revenco373 22 23 49 06

373 22 23 49 07

office@lastrada.md

60.     AO „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii”www.cnpac.org.md mun. Chișinău, MD-2069,str. Calea Ieșilor 61/2 Daniela Sîmboteanu373 22 75 88 06

fax: 373 22 74 83 78

office@cnpac.org.md

61.     AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii”www.avecopiii.md mun. Chișinău, MD-2009,str. Constantin Stere 1 Mariana Ianachevici373 22 23 78 54

fax: 373 22 23 72 59

office@avecopiii.md

62.     AO „Parteneriate pentru fiecare Copil”www.p4ec.md mun.Chişinău, MD-2009,str. M. Kogălniceanu 75, b. 3 și 7 Daniela Mamaliga373 22 23 86 69

office@p4ec.md

63.     AO „Sănătate pentru tineri”www.sspt.md

www.neovita.md

mun. Chișinău, MD-2020,str. Socoleni 19 Galina Leșco373 22 40 66 32

info@neovita.md

64.     AO „Deschidere” Ana Gobjilă373 22 72 29 07
65.     AO „Generația mea” mun. Chișinău, MD-2093,com. Grătiești, str. Ștefan cel Mare 70/1 Maria Boico373 22 45 17 27

generatiamea.org@gmail.com

66.     Instituția Religioasă Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei

www.diaconia.md

mun. Chișinău, MD-2059,str. Criuleni 22 Igor Belei373 22 46 32 28

373 22 46 32 29

office@diaconia.md

67.     AO „Progres prin Alternativă”www.proalterna.org.md mun. Chișinău, MD-2024,str. A. Doga 30, ap. 40 Dumitru Șișcanu373 22 49 03 68

proalterna@mail.ru

68.     AO „Inteco”www.inteco.wordpress.com mun. Chișinău, MD-2021 Președinte: Victoria Matveev373 22 73 31 97

intecomd@yahoo.com

69.     AO Reprezentanța IM Swedish Development Partnerhttps://www.facebook.com/IM.Moldova/ mun. Chișinău, MD-2005,str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 405 Silvia Apostol373 22 24 17 13

im.moldova@imsweden.org

70.     AO „Centrul de servicii sociale pentru copil și familie”www.planificareacarierei.md Viorica Matas373 22 24 83 93

ngo.ssccf@gmail.com

71.     AO Programul educational „Pas cu pas” (PEPP)www.pascupas.md mun. Chișinău, MD-2012,str. Pușkin nr. 16, of. 3 Cornelia Cincilei373 22 22 01 12

fax: 373 22 22 01 13

ccincilei@gmail.com

72.     AO „Concordia. Proiecte sociale”www.concordia.md mun. Chișinău, MD-2004,str. A. Corobceanu 13/1 Otilia Sîrbu373 22 23 49 91

moldova@concordia.md

73.     AO „Autism Hope” Bălțihttps://www.facebook.com/autismhope.md/ mun. Bălți, MD-3121,str. Mihail Sadoveanu nr. 4, of. 45 Lola Gorbatîi373 69 51 02 41

autismhopemd@gmail.com

74.     AO „Părinți de gemeni” Anenii Noihttps://www.facebook.com/aoparintidegemeni/ r. Anenii Noi, MD-6536 Aurelia Zlotea373 60 57 77 07

zloteaurelia@yahoo.com

75.     AO „Baștina” Basarabeasca r. Basarabeasca Eugenia Gribinețongbastina@mail.ru
76.     AO „Promotorii noului” Cahul r. Cahul, MD-3927,com. Pelinei, s. Pelinei Valentina Miron373 299 74 261

promotorii_pelinei@yahoo.com

77.     Asociația părinților, pedagogilor și copiilor „Prosperare” Cahul r. Cahul, MD-3916,s. Burlacu Zinaida Manoli373 299 79 579
78.     AO „Speranța” Cahul r. Cahul Mariana Budan373 299 47 238

sperantacahul@yahoo.com

79.     AO Centrul juridic de protecție a copiilor „Epitrop” Călărași r. Călărași Adrian Gîlcăvasile.glc@cnas.gov.md
80.     AO „Asociația psihologilor Tighina” Căușeniwww.aptighina.causeni.org r. Căușeni, MD-4304,or. Căușeni, str. A. Mateevici nr. 1, b. 105 Artemie Cătănoi373 243 21 680

ap_tighina@yahoo.com

81.     AO „Viitorul copiilor noștri” VICON Căușeni r. Căușeni Maia Porombricavicon70@mail.ru
82.     AO „Viitorul” Căușeni r. Căușeni Eugenia Bagrin373 243 92 830

373 68 44 28 97

bagrine@gmail.com

83.     AO „Frunza Codrului” Cimișlia r. Cimișlia Gheorghe Bordeianu373 241 71 238

373 241 71 294

primaria.lipoveni@mail.ru

84.     AO „Copil-siguranță-cămin” Cimișlia r. Cimișlia Ghenadie Grosucopil-siguranta-camin@mail.ru
85.     AO Centrul de plasament de zi de tip familial „Mihaela” Criuleni r. Criuleni Natalia Dragoman373 248 20 329
86.     AO „Pro-asistență și dezvoltare comunitară” Fălești r. Fălești Maria Culibabamaria.culibaba@mail.ru
87.     AO „Generația mileniului III” Fălești r. Fălești Viorica Harea373 259 22 264

crrtfalesti@mail.ru

88.     AO pentru tineret „Noi pentru viitor” Hîncești r. Hîncești Maria Vîntuleac373 269 51 280

lapusna@mail.ru

89.     AO „Orhideea” Leova r. Leova Iulia Gospodinov373 263 25 814
90.     AO „Forța Susținerii”https://www.facebook.com/fortasustinerii/ r. Leova, MD-6301,or. Leova, str. Doina nr. 18 Aurelia Nucă373 69 73 14 91

forta.sustinerii@yahoo.com

91.     AO „Centrul de tineret și adolescenți Mateuți” Rezina r. Rezina Mihail Mîrzencommiryencu@mail.ru

mmiryencu@gmail.com

92.     AO „Picături de suflet” Rezinahttps://www.facebook.com/picaturidesufletrezina/ r. Rezina, MD-5430,s. Pripiceni-Răzeşi Elena Guseinov373 254 65 312

picaturidesuflet@mail.md

93.     AO „Asociația dezvoltarea durabilă Mileniul-III” Sîngerei r. Sîngerei, MD-6216,s. Chișcăreni Gheorghe Mereuță373 262 41 888

coleg_chiscareni@pisem.net

94.     AO Asociația femeilor „Inițiativa” Strășeni r. Strășeni, MD-3702,or. Strășeni, str. S. Lazo 9/12 Claudia Pletea373 237 25 476

initiativa07@yahoo.com

95.     AO „Suflet de lumină” Ungheni r. Ungheni, or. Ungheni Nadejda Budeanu373 236 34 027

creangaungheni@gmail.com

96.     AO „Sprijin și speranță” Ungheni r. Ungheni, or. Ungheni Maria Calchei373 236 26 073

casapt@mail.ru

mcalchei@mail.ru

97.     AO „Alături de copil” Ungheni r. Ungheni, MD-3606,or. Ungheni, str. Veronica Micle nr. 5 Daniela Starașciuc373 236 23 569

gradinitasteluta@mail.ru

98.     AO „ Благотварительный Фонд Сердце” Regiunea transnistreană Galina Burlacabigheart.ru@gmail.com

galo444@yahoo.ru

99.     AO „ Родолюбец”http://rodoliubec.org Regiunea transnistreană Ludmila Nicolaeva373 557 31 419

rodoliubets-proekt@mail.ru

100.             Asociația Obștească „Social-Asist” Dubăsarihttps://www.facebook.com/Asociația-Obștească-Social-Asist-2253959308217165/ r. Dubăsari, MD-4571,com. Cocieri, s. Cocieri Președinte: Eugeniu Botnari373 78 72 39 40

socialasist@gmail.com eugen.botnari@gmail.com

101.             Asociația Obștească „Zorile Nord” Dondușenihttps://www.facebook.com/asociatiaobsteasca.zorilenord r. Dondușeni, MD-5102,or. Dondușeni, str. Feroviarilor nr. 8, bir. 6;

str. Mihai Eminescu nr. 26/1

Președinte: Antonina Titula373 60 68 68 88

fax: 373 251 22 054

Coordonator proiect: Inna Cucuietu

373 67 67 21 99

innoc80@mail.ru

102.             AO „Alternative sociale” Unghenihttps://www.facebook.com/Asociatia-Obsteasca-Alternative-Sociale-1452510588123897/ r. Ungheni, MD-3603,or. Ungheni, str. Vasile Alecsandri 4A Președinte: Adriana Frasin373 236 23 174

373 67 67 71 71

373 60 21 70 99

ms.frasin@mail.ru

103.             AO „Servicii sociale durabile” Orheihttps://www.facebook.com/AOServiciiSocialeDurabile/ r. Orhei, MD-3502or. Orhei, str. Ioana Iachir 47, ap. 34 Președinte: Ion Digori373 69 88 86 97

ssdurabile@gmail.com

104.             IP „Clinica Juridică Universitară”http://www.clinicajuridica.md/ mun. Bălți, MD-3121,str. Pușkin 38, bl. 5, of. 511 Olesea Tabarcea373 231 52 476
105.             AO „Clubul Soroptimist International Nisporeni”https://bit.ly/2XERQRi r. Nisporeni, MD-6401,or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 7 Președinte: Elena Tabara373 69 68 85 28
muschei71@mail.ru